Her hangi bir sistemi gözlemlediğimizde , içindeki tüm yapıların  bir işlev / hizmet dolayısıyla  orda olduğunu görürüz.

Bu yapıların ,hizmetlerini gerçekleştirebilmek adına  kendini ifade ettikleri  boyuta göre  madde bedeni , o bedenin işlevini hizmetini sürdürme sebebi olan manası/ruhu ve  hizmetiyle bağlantılı olduğu alt ve üst boyuttaki varlıkları vardır.

Şu an içinde bulunduğumuz sisteme baktığımızda , gezegenler  dünya planında etkileşimde olduğumuz varlıklardır .

Her biri kendisinin üst ve alt boyutu olan yapılar ve  mana  gruplarıyla bağlantılıdır.Hakikatleri Kur’anda sema diye işaret  mana boyutlarıdır ve dolayısıyla  her birinin  ruhaniyeti  ve melek diye işaret edilen kuvveleri/ tesirleri vardır.

Bununla beraber her biri mana itibariyle  bilinç yolculuğumuzda uğrayacağımız boyutsal katmanlar , aşamalardır .

İnsan dediğimiz yapı , fiziksel olarak Ay ve gezegenlere yolculuk yaptı mı ? yapabilir mi ? şimdilik kesin bir cevabı  yoksada ,öğretilere göre  gezegenlerin tesirleri ile sürekli ( fiziksel değil manasal ) temas halindedir. Bu yolla kendi boyutsal yükselişine  yol bulup, sisteme olan hizmetini sürdürmektedir.

Gezegenleri bu açıdan  değerlendirerek inceleyeceğimiz , gökteki cisimler olmaktan çıkararak adeta  yaşam sahnemize indireceğimiz  , insandaki karşılıklarını ve bilincin yolculuğunda hangi aşamayı gören,seyreden olduğumuzu fark etmeye çalışacağımız bir paylaşımla  karşınızdayız.

Fatma Alkaya’nın hazırladığı  atölye 15 günde bir gerçekleşecek ve iki bölümden oluşacaktır. İlk bölümde teorik olarak  gezegenlerin içeriği olan  esma/mana ve  tezahürleri bakımından inceleyeceğiz .İkinci bölümde ise enerjilerini  dengeleme ve gözlemlemeyi kolaylaştıracak uygulamalar yapacağız .

Çalışmamız  ücretsizdir .

Saat ve başlangıç tarihi duyurulacaktır.

Takipte kalabilir ,sizleri haberdar edebilmemiz için info@fatmaalkaya.com adresine  mail adresinizi bırakabilirsiniz.