Her birim kendisini var eden sistemdeki bütün bilgiyi potansiyel olarak taşır. Ve kendi gerçekliği adına geçmiş zaman planlarından gelen işlerin devamına hizmet eder. Bu devamı bazen fiziksel, bazense ruhsal atalara (mana grupları) ait dinamikler sağlar.

Bu sebeple içine doğmuş olduğumuz sistemdeki dinamikleri bilinçli veya bilinçsizce deneyimleyerek, kendi yaşam deneyimlerimizle dönüştürüp o bilgiye yeni bir form verene dek aynıyla yaşamaya devam ederiz.

Sistem dizimi çalışmalarında kısır döngü haline gelmiş ve dönüştürülemeyen konular üzerinden kişinin dahil olduğu sistemi gözlemleriz.

Bu gözlem, kişinin yaşamda zorluk yaşadığı konusunun fiziksel veya ruhsal atalar tarafından başlatılmasına rağmen henüz tamamlanamamış bir hareket olduğunu, kendisi üzerinden ifade bulmaya çalıştığını görmesine aracı olur.

Temsilciler aracılığıyla oluşturulan büyük resmin ortaya çıkışı ve kişinin farkındalık alanında yer bulmasıyla, konunun sıkışık formu çoğunlukla ortadan kalkar. Ve kişiye yaşamdaki yeri ve hizmetini keşfetmesi adına yeni bir pencere sunar.

Fatma Alkaya, klasik aile dizimi anlayışından farklı bir tarzda çalışma yapmaktadır. Astrolog ve eğitmen olan Fatma tüm çalışmalarında doğal olarak Astrolojik yaklaşımı kullanmaktadır. Aynı zamanda varlıkta görünen yapıların Teklik prensibi doğrultusunda işlemesi ve bununla birlikte ayrı ayrı görünebilmesi matematiği üzerine çeşitli platformlarda çalışmaları ve paylaşımları olması danışanlarının dizim konularını da bu anlayışla ele almasını sağlamaktadır.

Danışanın kendisini dizime getiren sorunu hangi dinamikler sebebiyle yaşadığını görmesine açılan alanda kolaylaştırıcı olurken, aynı zamanda açığa çıkan bilgiyi yaşamın hangi alanında değerlendirmesi gerektiğini de paylaşmaktadır.

Bu çalışmada; ilişkiler,ruhsal ve fiziksel sağlık, para ve kariyer ilişkisi gibi başlıkların yanı sıra yaşamı zorlaştıran, içinden çıkamadığınız ve birden çok defa tekrar eden tüm konulara bakılmaktadır.

Çalışmaya gelmek için sorun yaşadığınız bir konunuz yoksa bile temsilci olarak katılabilir, sizden önceki bireylerden gelen konu veya yargıların kendi üzerinizdeki etkisini gözlemleyebilirsiniz.

     UYGULAMA  NASIL YAPILIR ?

Genellikle  grup olarak gerçekleştirilen bu çalışmada  kişi uygulayıcıya kısa ve yorumsuz şekilde yaşamındaki kısır döngüden bahseder .Uygulayıcı danışana aile başlıkları ile ilgili sorular sorar .Ardından uygulayıcının kimleri seçeceğini bildirmesiyle , danışan  katılımcılar arasından  ailesindeki bireyleri veya  kavramları  temsil edecek kişileri seçer  ve onları içinden geldiği gibi yerleştirerek canlı bir resim oluşturur.Kendisi  gözlemci konumunda kalarak  , seçtiği temsilcilerin  hareketlerine  bağlı olarak  olayı yöneten uygulayıcıyla birlikte  sahneyi izler.

Bu şekilde aslında zihni devreden çıkararak bilinçaltında ve  enerji bedeninde kayıtlı olan resmin  ortaya çıkışına izin verir ve adeta  konusuna  ait olan kayıtları  gün yüzüne  çıkartır .

Temsilci olan kişiler ise konuşmadan sadece içlerinden gelen hareketi izleyip  alanın resmi oluşturmasına ve  ordaki dinamiğin  hareketine  aracılık ederler.

Bu  sırada  temsilciler bilinçli olmasa dahi doğal olarak  temsil ettikleri kişi gibi davranmaya  başlarlar. Temsilci olarak seçilmek dahi kişilerin bilinçaltındaki  ve beden hafızalarındaki kayıtlarla alakalıdır. Danışanın konusuna hizmet ediyor gibi görünsede, aslında ilgili başlık temsilci olan kişilerdede mevcuttur. Aynı dinamikler kendi  deneyimlerinde veya aile kader hafızasında yer bulduğu , o konunun kendi içinde bir başka forma dönüşme vakti geldiği için bir araya gelinmiştir.

Beyin çalışma  prensipleri ve holografik evrren modeli ile açıklanabilir olan bu çalışma, kişilere  olayı temsili yönden yaşatmak ve seyrettirmek suretiyle  şahitliğe  alan açar .Bu sebeple bir kişinin sorunu gibi görünen konu başlığı hem danışan hemde temsilcilerde hizmet ve şahitlik yoluyla kilitli kalınan formundan çıkmış olur ve başka bir forma doğru hareket eder.

En yakın etkinlik tarihi için TAKVİM sayfasına bakabilirsiniz

Kayıt için için İLETİŞİM formunu doldurabilir veya

WhatsApp chat
Whatsapp’dan randevu alabilirsiniz.