Astro Şifa eğitimimiz tasavvuf temelli yaşam, evren ve insan gerçeğinden yola çıkarak, Astrolojinin yaşamı anlama yolunda bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilebilmesi adına hazırlanmıştır.

Tüm eğitimlerimizde ilk niyetimiz, yaşamı ve kendimizi üst düzeyde değerlendirme noktasında sentezlediğimiz bilgileri sunmaktır.

Eğitim 3 modüldür.

Giriş modülü yaşamın bütüncül işleyişini anlamaya yarayan, Temel seviye astroloji bilgilerini tasavvufi yaklaşımla değerlendirmeyi sağlayan bilgileri içermektedir.

Astro Şifa Danışmanlık modülünde, Astrolog olarak danışmanlık yapan veya yapma hazırlığında olanlar kişiler için, verdikleri hizmetle danışanlarına dönüşüm yolunda kolaylaştırıcı olmalarını sağlayacak analiz tekniklerini ve şifa yöntemlerini paylaşacağız.

Astro Şifa Uygulayıcı eğitiminde ise ilk 2 modülü almış ve Astrolojik yaklaşımla aile dizimi uygulayıcısı olarak grup ve bireysel şifa alanında hizmet vermeye niyet edenlerle yola devam edeceğiz.

Bu modülde sistem okumasına dair derin bilgiler dışında, sistemik kurallar ve dizim uygulama teknikleri, enerji okuma ve çalışmalarını sunacağız.

Uygulayıcının, Aile ve sistem dizimi çalışmalarında danışanların hayatlarına dokunurken, kendisinin ve elindeki araçların güvenli alan olabilmesi adına hazırlanacakları bir çok tekniği çalışacağımız ve yoğun pratikleri içeren, yüz yüze buluşmalar ve inzivalarda buluşacağımız bu modül ileri seviyedir.

Eğitimimiz toplamda 91 haftadır ve modüller 3 yıla yayılmıştır.

Katılım koşulları:

33 yaş üzerinde ve Temel seviye astroloji eğitimi almış olmak

Ön görüşmeye katılmış olmak

Dersler haftada bir gün 20:30-22:30 saatlerinde online olarak gerçekleşecektir.

2.modül sonunda ve 3.modülde yüz yüze buluşmalar ve inzivalarımız olacaktır.

İlk modül Aralık ayında başlayacaktır. Diğer modüllerin tarihleri açıklanacaktır.

Detaylar ve kayıt bilgileri için İLETİŞİM formunu doldurabilir,
info@fatmaalkaya.com veya fatma.fatmaalkaya@gmail.com adresine mail atabilir,
[chat style=3 s3_icon_size=60px]
Whatsapp’dan yazabilirsiniz.